New Releases

12 Titles

PRACTICUM FOR GENETICS IN SPORT: Book for practical education of Genetics in sport

Mirko Spiroski, Dejan Trajkov, Aleksandar Petlichkovski
April 21, 2023
Книга

CASE ANALYSIS FROM IMMUNOLOGY

Mirko Spiroski, Dejan Trajkov, Aleksandar Petlichkovski, Todor Arsov, Ana Strezova, Olivija Efinska-Mladenovska, Slavica Hristomanova Mitkovska, Eli Djulejić, Olgica Sibinovska, Jordan Petrov
March 9, 2023
Abstract Book

IMSC Ohrid, BOOK OF ABSTRACTS - 2013

Mirko Spiroski, Haris Babacic
May 11, 2013
Book

PRACTICUM ON HUMAN GENETICS - 1: Textbook for practical teaching of human genetics - second edition -

Mirko Spiroski, Dejan Trajkov, Aleksandar Petlichkovski, Olivija Efinska-Mladenovska, Olgica Sibinovska, Slavica Hristomanova Mitkovska
September 1, 2009
Book

Immunological Practicum: - Laboratory Immunodiagnostics -

Mirko Spiroski, Dejan Trajkov, Aleksandar Petlichkovski, Todor Arsov, Ana Strezova, Olivija Efinska-Mladenovska, Slavica Hristomanova Mitkovska, Eli Spiroska, Olgica Sibinovska, Jordan Petrov
November 10, 2006

IMMUNOLOGICAL PRACTICUM: Temporary Book for Practical Education of Immunology

Mirko Spiroski, Dejan Trajkov, Aleksandar Petlichkovski, Todor Arsov, Ana Strezova, Olivija Efinska-Mladenovska
August 15, 2005